top of page

 About Phan Anh

Do you think wanting a big life is an ideological lie?

” 

7609AA023-Recovered.jpg
Hê lô. Chúc mừng bạn đã ấn vào bio của mình. Mình tên là Phan Anh, mình thích chụp ảnh, xem phim, chơi cờ vua,... Mình tốt nghiệp năm 2023 với ngành phim và nghành xã hội học. Mình là một người luôn muốn học những điều mới, gặp những con người thú vị, đi đây đi đó cho biết.

Tất cả những dự án trên đây đều phản ánh một khía cạnh nào đó của bản thân mình. Những cảm xúc và câu chuyện mình gom lụm đều đã gây ấn tượng lớn với mình tại thời điểm đó. Mình tin rằng kiến thức đa ngành sẽ mang đến các giải pháp sáng tạo và hiệu quả hơn cho xã hội.

Mình luôn muốn gặp những người bạn mới. Nên đừng ngại nhắn mình nhé :)

 
HELLO. Thanks for clicking on my bio. My name is Phan Anh. My hobbies includes photography, film, chess,... I graduated in 2023 double majoring in Film and Sociology. I am a person that loves to learn new things, meet new interesting people, and travel.

All the of projects on this website reflects a part of me. The emotions, stories and ideas that had a major impact on me at the time. I truly believe a multidisciplinary methods of thinking will bring extraordinary creative ways to solve problems.


I'm always up for a chat. Don't hesitate to contact :)
 

Thanks for submitting!

bottom of page